Info om temakart sin datasett 02.03.2018 15:33
Navn Kilde Oppdaterings frekvens Oppdatertdato Antall Objekter
_naturvern_p Mdir 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:39 185
_brannalarmsentraler_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:47 17
_kommune_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 428
_skredhendelser_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:39 63073
_gyteomrade_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:44 1694
_brannstasjoner_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 760
_luftfarshindre_l Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:15 150863
_skjellsand_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:31 41
_fiskeplasser_aktiv_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 2249
_laksefjorder_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:06 8
_naturvernomrade_f Mdir 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:37 3634
_fylker_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:47 18
_verneplan_vassdrag_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:47 391
_sentrumssoner_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:46 641
_akvakultur_godkjent_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 1999
_kvikkleie_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:46 727
_naturtype_f Mdir 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:36 84243
_brannsmitteomrader_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 207
_bergreittigheter_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:47 524
_brannalarmsentraler_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:48 17
_flom_analyseomrade_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:49 165
_flomsone_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:53 33002
_lufthavnstoy_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:54 146
_fredabygninger_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 14:54 8699
_jordflomskred_akt_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:05 218489
_kulturmiljo_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:06 436
_grunnskoler_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:06 2626
_lokaliteter_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:13 135608
_sivilforsvardistrikt_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:31 22
_luftfarshindre_linje_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:18 176494
_luftfarshindre_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:19 16637
_lassettongsplasser_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:19 5123
_nodhavner_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:19 420
_postkretser_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:20 3351
_barnehager_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:20 5726
_sefrakbygninger_p Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:25 473212
_sikringssoner_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:31 105058
_sivilforsvardistrikt_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:31 20
_skredfaresone_analyseomr_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:31 740
_skredfaresone_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:32 4723
_snosteinskred_kartblad_f Geonorge 0,1,2,3,4,5,6 02.03.2018 15:32 727