18.12.2020 07:00
KommunenummerPlannavnPlan IDLinkBerørte temaerLink til TemakartSummary
1108Detaljregulering av boligblokker på gnr.39 - bnr.1034,87,1126,1083 og 668 - Hoveveien - Plan 20151172015117Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering av bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum2016102Link til kommunenBarnehage,Grunnskoler,Gyteområde,Kartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for bussveien Ruten-Vatnekrossen2016127Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Snøskred utløp,Statlig sikra friluftsområde,Verneplan vassdrag,Videregående skoleLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for E39 Ålgård - Hove, del sør2016101-02Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Naturtype hb13,Snøskred utløp,Steinsprang utløsning,Steinsprang utløp,Steinsprang utløsning,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for felt B/F/K og KBA2, Lura bydelssenter2008315-02Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for fortau langs Klokkerveien, Håbet2012130Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 38 bnr 30, Hana Gartneritomt, Hana2015123Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 38, bnr. 541 m.fl., Hana2013122Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 42 bnr 327, gamle brannstasjonen,Sandved201723Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 46 bnr 26, Skårlandsfeltet, Ganddal201711Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 47 bnr 81 m.fl., Ganddal201719Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 52 bnr 115 og 212, Brunesveien 30, Ganddal2016115Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura2015102Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura2015102Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr 85 bnr 6 - Horve201727Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Statlig sikra friluftsområde,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr. 111 bnr. 299, 773, Skeiene2014117Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr. 44 bnr. 8 Au 27, Hove201710Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr. 88, bnr. 22 med flere, Bersagel2014103Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Snøskred utløpLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr.43 - bnr.199 - Kvelluren2015118Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr.44 bnr.4 - Tronsholen 3.2016118Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Naturtype hb13Link til TemakartNone
1108Detaljregulering for gnr.88, bnr.22 m.fl., Bersagel2014103Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Snøskred utløpLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for Haakon 7's gate, Skeiane201720Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Naturtype hb13Link til TemakartNone
1108Detaljregulering for Høgevollsveien - gnr 38 bnr 8 - Austrått2012127Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for Hovedvannledning vest, Sandnes201716Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Lufthavn støy,Naturtype hb13,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for hytteområde ved sletten, del av gnr. 98 bnr. 4 m.fl.2010117Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Snøskred utløp,Steinsprang utløsning,Steinsprang utløpLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for Lunden 13-11, Stangeland - Plan 20161082016108Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for Lunden 13-11, Stangeland - Plan 20161082016108Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for massefylling på gnr 28 Håland ved Figgjo201713Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for massefylling på gnr 28 Håland ved Figgjo201713Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for massefyllinger på gnr 32 Bråstein201904Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for næring på N1, Vagle, gnr 50, bnr 1, m.fl.2016128Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for Raugstadkvartalet - gnr 111 bnr 430 m.fl.201817Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for S1 - Havneparken, sentrum201810Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Detaljregulering for småbåthavn med tilhørende sjøboder gnr.110, bnr.14 og 4, Li.2014139Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Naturtype hb13Link til TemakartNone
1108Endret detaljregulering for båtserviceverksted ved Li kai2010115Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108gnr 42 bnr 327, gamle brannstasjonen, Sandved201723Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1108Reguleringsplan for Hommersåk sentrum2004118Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetypeLink til TemakartNone
1108Reguleringsplan Foss-Eikeland201917Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1108Skeienegata 2, gnr 111 bnr 299 og 773, Sentrum201725Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1119DETALJREGULERING FOR BEINSKINNFJELL STEINBRUDD1182Link til kommunenNaturtype hb13Link til TemakartNone
1119Detaljregulering for Høgahatten, Sirevåg sentrumForslagLink til kommunenNoneLink til TemakartNone
1119Detaljregulering for Obrestad reiselivsområde1137Link til kommunenNaturvernområde,Tare høstefelt,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1119Detaljregulering masseuttak på gnr.115 bnr. 1.1174Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1119Friestad masseuttak 2.1175Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1119Gs-veg Kvassheim-Hårr1118Link til kommunenNaturvernområde,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1119Haugen1107A-8Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1119Sirevåg sentrum1006ALink til kommunenSnøskred utløp,Steinsprang utløsning,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1119Steinabakken1122Link til kommunenNaturvernområde,Statlig sikra friluftsområde,Tare høstefelt,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1119Toppen Gård1171Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1119VEGANLEGG I ØSTRE DEL AV VARHAUG SENTRUM SØR MED DEL AV FV. 5041010A-2Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1120Detaljregulering for Industriområde Tine SA, Klepp stasjon4300Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Detaljregulering for Kleppelundsvegen 1/1972 m.fl.1770Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Detaljregulering for område ved Kleppheimen alternativ B1780Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Detaljregulering Idrettsvegen - Myrvegen, Klepp1880Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Lalandsvegen, fv. 252, nordre del, Klepp stasjon4320Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Områdeplan for bustader i Olav Hålands veg1870Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Områderegulering for Jærvegen sentrum sør, Kleppe1810Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1120Områderegulering for kommunehus, kyrkje og aktivitetspark1850Link til kommunenVerneplan vassdragLink til TemakartNone
1122Hovedvannledning vest, Gjesdal201704Link til kommunenNaturtype hb13,Statlig sikra friluftsområde,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1122Opstadveien 11 A-C201707Link til kommunenKartlagte friluftsliv - verdi,Kartlagte friluftsliv - områdetype,Verneplan vassdragLink til TemakartNone
1127Detaljregulering av FV. 410 Grødemveien2016001Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1127Detaljregulering for Visteleet 3, gnr/bnr 59/1182019002Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1127Fjellkvannveien 22007005Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Åkra sentrum I og II - endring fra lekeplass til bolig 15/937226-22Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Åkra sør - Veakrossen2107Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Detaljeplan_Ospøy_småbåthamn2112Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Detaljregulering for fv. 831 - nordre del av Spannavegen5084Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1149Detaljregulering for fylkesvei 47 - Medhaug- oppgradering av busslommer i nord o2077Link til kommunenStatlig sikra friluftsområde,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1149Detaljregulering for kong Ferking1027Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Detaljregulering for kong Ferking1027Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Detaljregulering_for_Nylandstoppen2113Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Endring småbåthavn ved U/N/B22041-3Link til kommunenNaturtype marine,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1149Fjedlasjøen naust4079Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Fritidsboliger Kråkebergvegen1028Link til kommunenNaturtype hb13,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1149Haugehjørna2084Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Norheimmarka5096Link til kommunenBarnehageLink til TemakartNone
1149Øvre_Østremneset3047Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1149Stutøy4080Link til kommunenNaturtype hb13Link til TemakartNone
1149Tostemvegen, gbnr 13/649 mfl2109Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Turvei på Vea2103Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Veavågen brygge2114Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Velde øst4070Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1149VIKAFJELLET4071Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149VIKAFJELLET4071Link til kommunenTare høstefeltLink til TemakartNone
1149Visnes Havn4084Link til kommunenLufthavn støy,Tare høstefeltLink til TemakartNone
1160Detaljplan for riggområde utanfor bergsneset og lundeneset1160-12-02Link til kommunenFiskerplasser - aktiv,Fiskerplasser - passiv,Gyteområde,LaksefjorderLink til TemakartNone
1160Detaljregulering for Fatosten og Sundet1160-12-14Link til kommunenSnøskred utløp,Steinsprang utløsning,Steinsprang utløp,Steinsprang utløsningLink til TemakartNone
1160Detaljregulering for Giskavika og Hamn1160-17-07Link til kommunenJordflomskredd,Snøskred utløp,Steinsprang utløpLink til TemakartNone
1160Detaljregulering for Ølmedal Camping1160-18-02Link til kommunenJordflomskredd,Snøskred utløpLink til TemakartNone
1160Detaljregulering for RolighetenTerrasse1160-15-02Link til kommunenSnøskred utløp,Steinsprang utløsningLink til TemakartNone
1160Detaljregulering for Ytre Veravika1160-18-09Link til kommunenNoneLink til TemakartNone
1160Områderegulering for Ølensvåg1160-17-01Link til kommunenJordflomskredd,Laksefjorder,Låssettingsplasser,Snøskred utløpLink til TemakartNone
1160Områderegulering for Ølensvåg1160-17-01Link til kommunenBarnehage,GrunnskolerLink til TemakartNone