26.01.2024 01:00
Dataset nameDataset sourceUpdate successLast updatedNo records last updateNo records before updateTable schemaTable nameGeometry errorsPlananalyse?Oppdateringsdato fylker
Administrative enheter fylkerGeonorge/Kartverket12023-12-16 20:00:14.702623+01:001511geonorge_basisdata_fylker_f0None11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
Administrative enheter kommunerGeonorge/Kartverket12023-12-16 20:00:26.543684+01:00357363geonorge_basisdata_kommune_f7None11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
Akvakultur - lokaliteterGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-25 20:00:10.233181+01:0013791379geonorge_kystogfiskeri_akvakultur_godkjent_f0111:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14;
Akvakultur - lokaliteter punktGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-25 21:18:46.444192+01:0017471747geonorge_kystogfiskeri_akvakultur_godkjent_p0None11:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14;
Akvakultur - lokaliteter - nedlagtGeonorge/Fiskeridirektoratet02023-03-04 20:09:56.842974+01:0028872887geonorge_kystogfiskeri_akvakultur_nedlagte_p0111:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14;
Andre spesielle hensyn arter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:15.456991+01:0045764574mdir_natur_andrespeshensyn_arter_f_v22None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Andre spesielle hensyn arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:28.847627+01:004450144468mdir_natur_andrespeshensyn_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Ansvarsarter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:05.329769+01:002412924122mdir_natur_ansvarsarter_f_v226None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Ansvarsarter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:51:06.844457+01:00506395505985mdir_natur_ansvarsarter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Arter av stor forvaltningsinteresse flate v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:46:51.090098+01:002373323727mdir_natur_arter_stor_forv_int_f_v259None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Arter av stor forvaltningsinteresse punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:45:48.807650+01:00496312495777mdir_natur_arter_stor_forv_int_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse flate v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:49:42.514727+01:004086140834mdir_natur_arter_sarlig_stor_forv_int_f_v247None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:48:23.269604+01:00595289594835mdir_natur_arter_sarlig_stor_forv_int_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Arter funksjonsområderMiljødirektoratet12024-01-22 21:40:03.350810+01:007569375693mdir_natur_artfunksjonsomrader_f97None11:2022-04-12;42:2022-04-12;46:2022-04-12;50:2022-04-12;
Avløp - fritidsbebyggelseMiljødirektoratet12024-01-22 21:37:39.547491+01:001352813528mdir_forurensning_fritidsbebyggelse_f0None11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-30;
Avløp - TettbebyggelseMiljødirektoratet12024-01-22 21:11:56.140692+01:00763763mdir_forurensning_tettbebyggelse_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
AvløpsanleggMiljødirektoratet12024-01-22 21:11:28.485283+01:0080908090mdir_forurensning_avlopsannlegg_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Avløpsanlegg utslippspunkt linMiljødirektoratet12024-01-22 21:11:33.217298+01:0026772677mdir_forurensning_avlopsannlegg_utslippspunkt_l0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
BarnehagerGeonorge/Kartveket12023-11-08 20:04:49.556381+01:0053635367geonorge_befolkning_barnehager_p0111:2022-06-06;42:2022-06-06;46:2022-06-06;50:2022-06-06;
Befolkning på rutenett 1000 m 2019Geonorge/SSB12022-04-20 22:43:51.108165+02:005498854988geonorge_befolkning_befolkning_1000m_2019_f0None11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
Befolkningsstatisktikk rutenett 250m 2018Geonorge/SSB02020-04-03 10:13:25.321310+02:00221551Nonegeonorge_befolkning_befolkning_250m_2018_f0None11:2020-04-03;42:2020-04-03;46:2020-04-03;50:2020-04-03;
Befolkningsstatisktikk rutenett 250m 2019Geonorge/SSB12022-04-20 22:26:51.866316+02:00221947221947geonorge_befolkning_befolkning_250m_2019_f0None11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
BergrettigheterGeonorge/Direktoratet for mineralforvaltning02023-07-25 20:00:05.408017+02:0012481248geonorge_geologi_bergreittigheter_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
BrannalarmsentralerGeonorge/DSB12024-01-25 20:00:13.745268+01:001212geonorge_samfunnssikkerhet_brannalarmsentraler_f0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
BrannalarmsentralerGeonorge/DSB12024-01-25 20:00:05.308860+01:001010geonorge_samfunnssikkerhet_brannalarmsentraler_p0None11:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
BrannstasjonerGeonorge/DSB12024-01-25 20:00:17.162358+01:00633633geonorge_samfunnssikkerhet_brannstasjoner_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Dam - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:07.173577+01:0000nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_dams_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
FeltdagbokFMNO12024-01-21 21:21:04.783287+01:001372813728fmno_natur_feltdagbok_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
FerdselsforbudMiljødirektoratet12024-01-22 21:38:11.841867+01:00634634mdir_natur_vern_ferdselsforbud_f0None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08;
Fiskeplasser - aktive redskapGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-02 20:00:34.215775+01:0022352235geonorge_kystogfiskeri_fiskeplasser_aktiv_f0111:2022-05-31;42:2022-05-31;46:2022-05-31;50:2022-05-31;
Fiskeplasser - passive redskapGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-02 20:05:11.093029+01:0030733073geonorge_kystogfiskeri_fiskeplasser_passive_f0111:2022-05-31;42:2022-05-31;46:2022-05-31;50:2022-05-31;
Flom aktsomhet elvGeonorge/NVE12024-01-23 21:24:46.319189+01:00774049774049geonorge_samfunnssikkerhet_flomaksomhet_elv_l0None11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
Flom aktsomhetsområderGeonorge/NVE12024-01-23 21:20:31.434017+01:009437094370geonorge_samfunnssikkerhet_flomaksomhetsomraade_f0None11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
Flomsoner - analyseområdeGeonorge/NVE12024-01-25 20:01:05.795071+01:00229229geonorge_samfunnssikkerhet_flom_analyseomrade_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Flomsoner - flomarealGeonorge/NVE12024-01-25 20:03:28.065435+01:006285762858geonorge_samfunnssikkerhet_flomsone_f192111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Foreslått verneområdeMiljødirektoratet12024-01-22 21:13:16.604349+01:00280280mdir_natur_foreslatt_vern_f_v20111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjøGeonorge/Forsvarsbygg12022-04-20 22:25:00.837218+02:008989geonorge_forurensning_skytefelt_sjo_f0None11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
Forurensert grunn - områdeMiljødirektoratet12024-01-22 21:12:31.085254+01:0010001000mdir_forurensning_forurenset_grunn_omrade_f0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Forurensert grunn - område punktMiljødirektoratet12024-01-22 21:12:17.725610+01:001270312703mdir_forurensning_forurenset_grunn_omrade_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Fredete arter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:37.361957+01:00277277mdir_natur_fredete_arter_f_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Fredete arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:44.183841+01:001640316393mdir_natur_fredete_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Fremmede arter polygon v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:44:32.273487+01:001187811873mdir_natur_fremmede_arter_f_v217None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Fremmede arter polygoner - ArtsdatabankenGeonorge/Artsdatabanken12024-01-20 21:20:36.982445+01:002785327853geonorge_natur_fremmedartlista_f0None11:2022-06-18;42:2022-06-18;46:2022-06-18;50:2022-06-18;
Fremmede arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:43:45.565804+01:00379492379365mdir_natur_fremmede_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Friluftsliv - kartlagt områdetype v3Miljødirektoratet12023-01-25 20:32:35.916388+01:004000640006mdir_friluftsliv_friluftsliv_kartlagt_omrtype_f_v30111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Friluftsliv - kartlagt verdi v3Miljødirektoratet12023-01-25 20:34:58.528702+01:004000640006mdir_friluftsliv_friluftsliv_kartlagt_verdi_f_v30111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Gravplasser - flateKA12024-01-22 21:42:48.109751+01:0023472347ka_plan_gravplasser_f0NoneNone
Gravplasser - punktKA12024-01-22 21:42:40.688418+01:0023622362ka_plan_gravplasser_p0NoneNone
GrunnkretsGeonorge/Kartverket02022-12-16 20:10:13.425879+01:001410614102geonorge_basisdata_grunnkrets_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
GrunnskolerGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:04:39.521328+01:0030683068geonorge_befolkning_grunnskoler_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
GyteområdeGeonorge/Fiskeridirektoratet12023-12-29 20:00:05.870389+01:0031923180geonorge_kystogfiskeri_gyteomrade_f0111:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29;
Ikke Utbygd vannkraft - damNVE12024-01-22 21:36:55.983850+01:0000nve_energi_vannkraft_ikkeutbygd_dam_p0None11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29;
Ikke Utbygd vannkraft - inntakspunktNVE12024-01-22 21:36:52.806813+01:0026952694nve_energi_vannkraft_ikkeutbygd_inntakspunkt_p0None11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29;
Ikke Utbygd vannkraft - magasinNVE12024-01-22 21:36:49.181622+01:00396396nve_energi_vannkraft_ikkeutbygd_magasin_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Ikke Utbygd vannkraft - vannkraftverkNVE12024-01-22 21:36:45.285830+01:0020572057nve_energi_vannkraft_ikkeutbygd_vannkraftverk_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Ikke Utbygd vannkraft - vannveiNVE12024-01-22 21:36:41.574162+01:0024592458nve_energi_vannkraft_ikkeutbygd_vannvei_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
IndustrianleggMiljødirektoratet12024-01-21 21:10:54.270005+01:0017821780mdir_forurensning_industrianlegg_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Industrianlegg - overvåkingMiljødirektoratet12024-01-21 21:11:01.970504+01:00288288mdir_forurensning_industrianlegg_overvaking_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Jord- og flomskred aktsomhetsområderGeonorge/NVE12022-04-20 20:12:13.687850+02:00239216239216geonorge_samfunnssikkerhet_jordflomskred_akt_f0111:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
JordsmonnGeonorge/NIBIO12024-01-21 21:28:47.950427+01:00629040629040geonorge_landbruk_jordsmonn_f243None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-09;
KorallrevGeonorge/Havforskningsinstituttet02023-05-03 20:31:38.203321+02:0017561756geonorge_kystogfiskeri_korallrev_p0111:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Korallrev forbudsområderGeonorge/Havforskningsinstituttet12024-01-02 21:11:14.911902+01:0000geonorge_kystogfiskeri_korallrev_forbudsomraade_f0111:2022-06-02;42: None;46:2022-06-02;50:2022-06-02;
Kraftledning - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:17.968845+01:0000nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_kraftledning_l0111:2022-06-19;42: None;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Kraftverk - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:09.982841+01:002828nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_kraftverk_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Kulturminner - BrannsmitteområdeRiksantikvaren12024-01-25 21:02:29.777406+01:00234234ra_kulturminner_brannsmitteomrade_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Brannsmitteområde punktRiksantikvaren12023-06-25 20:32:04.391573+02:00234234ra_kulturminner_brannsmitteomrade_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - EnkeltminnerRiksantikvaren12024-01-25 21:01:12.285743+01:00412159412097ra_kulturminner_enkeltminner_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Enkeltminner punktRiksantikvaren12024-01-25 21:09:16.975825+01:00412159412097ra_kulturminner_enkeltminner_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Freda BygningerRiksantikvaren12024-01-25 21:02:36.276303+01:001057410574ra_kulturminner_freda_bygninger_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - KulturmiljøerRiksantikvaren12023-06-25 20:16:36.850100+02:00529529ra_kulturminner_kulturmiljoer_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Kulturmiljøer punktRiksantikvaren12024-01-25 21:10:36.015942+01:00542542ra_kulturminner_kulturmiljoer_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - LokaliteterRiksantikvaren12024-01-25 20:58:44.434566+01:00260819260761ra_kulturminner_lokaliteter_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Lokaliteter punktRiksantikvaren12024-01-25 21:07:24.214099+01:00260819260761ra_kulturminner_lokaliteter_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - SefrakRiksantikvaren12024-01-25 21:03:40.068535+01:00481271481271ra_kulturminner_sefrak_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - SikringssonerRiksantikvaren12024-01-25 21:05:35.169022+01:00129644129643ra_kulturminner_sikringssoner_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Sikringssoner punktRiksantikvaren12024-01-25 21:11:04.350106+01:00129644129643ra_kulturminner_sikringssoner_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Tette TrehusmiljøerRiksantikvaren12024-01-25 21:06:34.499568+01:00219219ra_kulturminner_tette_trehusmiljoer_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kulturminner - Tette Trehusmiljøer punktRiksantikvaren12024-01-25 21:11:32.913371+01:00219219ra_kulturminner_tette_trehusmiljoer_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kvikkleire - kartleggingsområdeGeonorge/NVE12024-01-25 21:11:41.832142+01:00135135geonorge_samfunnssikkerhet_kvikkleie_kartleggingsomrade_f0None11: None;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kvikkleire - UtlopOmrGeonorge/NVE12024-01-25 21:11:45.523124+01:00867867geonorge_samfunnssikkerhet_kvikkleie_utlopomrade_f0111: None;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Kvikkleire - UtlosningOmrGeonorge/NVE12024-01-25 21:11:50.476166+01:0029912991geonorge_samfunnssikkerhet_kvikkleie_utlosningomrade_f0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
LandingsforbudMiljødirektoratet12024-01-22 21:38:39.196818+01:0029662966mdir_natur_vern_landingsforbud_f0None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08;
Landingsforbud forsvaretMiljødirektoratet12024-01-22 21:38:50.766110+01:0023572357mdir_natur_vern_landingsforbud_forsvaret_f0None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08;
Lavflyving forbudtMiljødirektoratet12024-01-22 21:38:59.425014+01:00857857mdir_natur_vern_lavflyving_forbud_f0None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08;
Lavflyving forbudt forsvaretMiljødirektoratet12024-01-22 21:39:06.036013+01:00757757mdir_natur_vern_lavflyving_forbud_forsvaret_f0None11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08;
Lufthavner flyplasserKartverket12023-11-02 21:34:48.034044+01:00191191geonorge_samferdsel_lufthavner_flyplasser_p0NoneNone
LåssettingsplasserGeonorge/Fiskeridirektoratet12023-12-29 20:04:31.860316+01:0023972397geonorge_kystogfiskeri_lassettongsplasser_f0111:2022-05-30;42:2022-05-30;46:2022-05-30;50:2022-05-30;
Marine naturtypeMiljødirektoratet12024-01-22 21:16:49.917262+01:0050005000mdir_natur_naturtype_marine_f0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Maritim Infrastruktur - Ankringsområde polygonGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:19:59.497025+01:003434geonorge_basisdata_maritiminf_ankringsomrade_f0None11: None;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - Ankringsområde punktGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:19:52.193392+01:0046744674geonorge_basisdata_maritiminf_ankringsomrade_p0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - AnkringsområdegrenseGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:06.491810+01:003838geonorge_basisdata_maritiminf_ankringsomradegrense_l0None11: None;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - bru linjeGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:13.648196+01:0011251125geonorge_basisdata_maritiminf_bru_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - bru polygonGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:20.860245+01:00469469geonorge_basisdata_maritiminf_bru_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - bruavgrensingGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:27.997413+01:00487487geonorge_basisdata_maritiminf_bruavgrensning_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - dumpefeltGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:35.389286+01:003838geonorge_basisdata_maritiminf_dumpefelt_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - dumpefeltgrenseGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:42.427706+01:003939geonorge_basisdata_maritiminf_dumpefeltgrense_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - flytedokkGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:49.441471+01:001313geonorge_basisdata_maritiminf_flytedokk_l0None11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - fortøyningskabelGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:20:57.829673+01:0084838483geonorge_basisdata_maritiminf_fortoyningskabel_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - RørledningGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:19:00.526786+01:001402714027geonorge_basisdata_maritiminf_rorledning_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - RørledningsområdeGeonorge/Kartverket02022-04-21 23:32:00.211074+02:0011geonorge_basisdata_maritiminf_rorledning_f0None11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50: None;
Maritim Infrastruktur - UndervannskabelGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:19:28.080809+01:001178011780geonorge_basisdata_maritiminf_undervannskabel_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Maritim Infrastruktur - UndervannskabelområdeGeonorge/Kartverket12024-01-25 21:19:39.448830+01:001515geonorge_basisdata_maritiminf_undervannskabel_f0None11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Militære forbudsområder innen sjøforsvaretGeonorge/Forsvarsbygg12022-04-20 22:45:04.872037+02:001717geonorge_samfunnssikkerhet_militere_forbudsomrade_sjo_f0None11:2022-04-20;42: None;46:2022-04-20;50:2022-04-20;
Nasjonale laksefjorderGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-25 20:04:21.744798+01:00350geonorge_kystogfiskeri_laksefjorder_f0111:2022-05-25;42:2022-05-25;46:2022-05-25;50:2022-05-25;
Nasjonalt register over luftfartshindre linjeGeonorge/Kartverket12022-12-27 20:08:51.210422+01:00171157171157geonorge_samferdsel_luftfarshindre_l0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Nasjonalt register over luftfartshindre linje punktGeonorge/Kartverket12022-12-27 20:10:28.432679+01:00198150198150geonorge_samferdsel_luftfarshindre_linje_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Nasjonalt register over luftfartshindre punktGeonorge/Kartverket12022-12-27 20:11:30.788858+01:002014120141geonorge_samferdsel_luftfarshindre_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Naturtype flate v2Miljødirektoratet02023-08-13 21:38:02.875688+02:008468184682mdir_natur_naturtype_f_v20111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Naturtyper - NiNMiljødirektoratet12024-01-21 21:15:37.266802+01:00141728141728mdir_natur_naturtyper_nin_f0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Naturtyper - NiN dekningskartMiljødirektoratet12024-01-22 21:16:59.697446+01:0035183518mdir_natur_naturtyper_nin_deksningskart_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Naturtyper - NiN KU verdiMiljødirektoratet12024-01-25 12:45:45.661546+01:0022826087000mdir_natur_naturtyper_nin_ku_f0NoneNone
Naturtyper - NiN VernMiljødirektoratet12024-01-22 21:34:24.874743+01:00146621146621mdir_natur_naturtyper_nin_vern_f0None11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
Naturtyper - NiN Vern dekningskartMiljødirektoratet12024-01-22 21:35:17.266978+01:0015171517mdir_natur_naturtyper_nin_vern_dekningskart_f0None11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
Naturtyper i Norge - LandskapGeonorge - Artsdatabanken12022-04-21 23:26:01.814228+02:002613926139geonorge_natur_nin_landskap_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Naturverngrense v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:12:58.943456+01:002172221722mdir_natur_naturverngrense_l_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Naturvernområde v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:12:43.175283+01:0033703370mdir_natur_naturvernomrade_f_v20111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nedbørfelt til havNVE12024-01-21 21:31:43.377374+01:0020792079nve_natur_regine_nedborfelttilhav_f1None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-20;
Nettanlegg - distribusjonsnettNVE12024-01-22 21:16:02.004744+01:00141648141648nve_energi_distribusjonsnett_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - master og stolperNVE12024-01-22 21:14:47.769950+01:00734293734293nve_energi_master_stolper_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - områdekonsesjonNVE12024-01-22 21:16:38.475298+01:00176176nve_energi_omradekonsesjonaerer_f1None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - regionalnettNVE12024-01-22 21:16:23.215096+01:0039453945nve_energi_regionalnett_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - sentralnettNVE12024-01-22 21:16:27.175405+01:00468468nve_energi_sentralnett_l0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - sjøkablerNVE12024-01-22 21:16:32.146851+01:0084458445nve_energi_sjokabler_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Nettanlegg - transformatorstasjonerNVE12024-01-22 21:13:22.361701+01:0020922092nve_energi_transformatorstasjoner_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
NødhavnerGeonorge/Kystverket12024-01-23 20:04:10.773266+01:00421421geonorge_samferdsel_nodhavner_p0111:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
PostnummerområderGeonorge/Kartverket12024-01-06 20:04:42.842679+01:0034443444geonorge_basisdata_postnummeromrade_f0None11:2022-05-30;42:2022-05-30;46:2022-05-30;50:2022-05-30;
Prioriterte arter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:48.959523+01:00457457mdir_natur_prioriterte_arter_f_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Prioriterte arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:52:55.834106+01:001655816542mdir_natur_prioriterte_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Radioaktivitet i marint miljø - marine animalsGeonorge/Statens strålevern12022-04-21 22:00:48.499482+02:00175175geonorge_forurensning_radioaktivitet_marineanimals_p0111: None;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Radioaktivitet i marint miljø - SeawaterGeonorge/Statens strålevern12022-04-21 22:01:14.269570+02:00144144geonorge_forurensning_radioaktivitet_seawater_p0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Radioaktivitet i marint miljø - seaweedGeonorge/Statens strålevern12022-04-21 22:01:39.846558+02:00138138geonorge_forurensning_radioaktivitet_seaweed_p0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Radioaktivitet i marint miljø - surface sedimentsGeonorge/Statens strålevern12022-04-21 22:02:05.497044+02:009999geonorge_forurensning_radioaktivitet_surfacesediments_p0None11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
RamsarområdeMiljødirektoratet12024-01-22 21:35:56.539871+01:006363mdir_natur_ramsaromrade_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
REGINE enhetNVE12024-01-21 21:13:47.138762+01:002443524435nve_natur_regine_enhet_f21None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Reguleringsplan forslag flate vertikalnivå 1Kartverket12024-01-25 21:15:51.028331+01:00600600kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn1_f0011: None;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag flate vertikalnivå 2Kartverket12024-01-25 21:12:21.604772+01:007268272682kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn2_f0011:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag flate vertikalnivå 3Kartverket12024-01-25 21:16:18.733393+01:00235235kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn3_f0011:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag flate vertikalnivå 4Kartverket12024-01-25 21:16:27.261090+01:004040kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn4_f0011: None;42: None;46: None;50: None;
Reguleringsplan forslag linje vertikalnivå 1Kartverket12024-01-25 21:15:54.598742+01:0045584558kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn1_l0011: None;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag linje vertikalnivå 2Kartverket12024-01-25 21:14:11.532204+01:00591471591471kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn2_l26011:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag linje vertikalnivå 3Kartverket12024-01-25 21:16:21.640860+01:00565565kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn3_l0011:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag linje vertikalnivå 4Kartverket12024-01-25 21:16:30.187853+01:00115115kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn4_l0011: None;42: None;46: None;50: None;
Reguleringsplan forslag punkt vertikalnivå 1Kartverket12024-01-25 21:15:57.498569+01:004747kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn1_p0011: None;42: None;46: None;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag punkt vertikalnivå 2Kartverket12024-01-25 21:15:09.796082+01:001296912969kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn2_p0011:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag punkt vertikalnivå 3Kartverket12024-01-25 21:16:24.370403+01:0022kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn3_p0011: None;42: None;46: None;50: None;
Reguleringsplan forslag punkt vertikalnivå 4Kartverket12024-01-25 21:16:32.778488+01:0022kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn4_p0011: None;42: None;46: None;50: None;
Reguleringsplan forslag tekst vertikalnivå 1Kartverket12024-01-25 21:16:15.870416+01:00765765kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn1_t0011: None;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag tekst vertikalnivå 2Kartverket12024-01-25 21:15:41.290994+01:009244792447kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn2_t0011:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan forslag tekst vertikalnivå 3Kartverket02020-06-16 21:34:19.052670+02:00240240kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn3_t0011:2020-06-16;42: None;46:2020-06-16;50:2020-06-16;
Reguleringsplan forslag tekst vertikalnivå 4Kartverket02020-06-16 21:34:33.815431+02:0066kartverket_plan_reguleringsplan_forslag_vn4_t0011: None;42: None;46: None;50: None;
Reguleringsplan planforslag vn2 overlaps flateKartverket12024-01-25 21:17:05.112450+01:005871858718kartverket_plan_regplan_planforslag_vn2_overlaps_f0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planforslag vn2 overlaps linjeKartverket12024-01-25 21:17:31.075197+01:0018931893kartverket_plan_regplan_planforslag_vn2_overlaps_l0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planforslag vn2 overlaps punktKartverket12024-01-25 21:17:23.747876+01:006841668416kartverket_plan_regplan_planforslag_vn2_overlaps_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planforslag vn2 RpOmråde scriptKartverket12024-01-25 21:16:38.052052+01:0020732073kartverket_plan_regplan_planforslag_vn2_f_rpomraade_script0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planleggingigangsatt vn2 overlaps flateKartverket12024-01-25 21:18:25.304027+01:007519275192kartverket_plan_regplan_pi_vn2_overlaps_f0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planleggingigangsatt vn2 overlaps linjeKartverket12024-01-25 21:18:41.922234+01:0031783178kartverket_plan_regplan_pi_vn2_overlaps_l0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planleggingigangsatt vn2 overlaps punktKartverket12024-01-25 21:17:55.690565+01:00172008172008kartverket_plan_regplan_pi_vn2_overlaps_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reguleringsplan planleggingigangsatt vn2 RpOmråde scriptKartverket12024-01-25 21:17:37.333956+01:0024842484kartverket_plan_regplan_pi_vn2_f_rpomraade_script0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Reindrift - AvtaleområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:48:33.628971+02:0088geonorge_landbruk_reindrift_avtaleomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - beitedistriktGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:50:53.701153+02:0038823882geonorge_landbruk_reindrift_reinbeitedistrikt_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - beitehageGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-03-09 23:59:11.669509+01:00132132geonorge_landbruk_reindrift_beitehage_f0None11: None;42: None;46:2019-03-09;50:2019-03-09;
Reindrift - beiteområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:51:28.851952+02:0037913791geonorge_landbruk_reindrift_reinbeiteomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - EkspropriasjonsomradeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:48:59.854312+02:0033geonorge_landbruk_reindrift_ekspropriasjonsomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - FlyttleiGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-03-09 23:59:29.632430+01:0020372037geonorge_landbruk_reindrift_flyttlei_f0None11: None;42: None;46:2019-03-09;50:2019-03-09;
Reindrift - høstbeiteGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-03-10 23:00:58.087647+01:00418418geonorge_landbruk_reindrift_hostbeite_f0None11: None;42: None;46:2019-03-10;50:2019-03-10;
Reindrift - høstvinterbeiteGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-03-10 23:01:11.533336+01:00278278geonorge_landbruk_reindrift_hostvinterbeite_f0None11: None;42: None;46:2019-03-10;50:2019-03-10;
Reindrift - konsesjonsområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:49:26.660687+02:001717geonorge_landbruk_reindrift_konsesjonsomrade_f0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Reindrift - konvensjonsområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:49:53.157045+02:002424geonorge_landbruk_reindrift_konvensjonsomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - oppsamlingsområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:50:20.529457+02:00619619geonorge_landbruk_reindrift_oppsamlingsomrade_f0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Reindrift - Reindrift anlegg linjeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:53:55.697486+02:0022592259geonorge_landbruk_reindrift_reindriftsanlegg_l0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Reindrift - Reindrift anlegg punktGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:53:28.251075+02:0027042704geonorge_landbruk_reindrift_reindriftsanlegg_p0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Reindrift - RestriksjonslinjeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:54:22.441853+02:0077geonorge_landbruk_reindrift_restriksjonsomrade_l0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - RestriksjonsområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:54:49.545244+02:0011geonorge_landbruk_reindrift_restriksjonsomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - siidaområdeGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:51:57.269414+02:004848geonorge_landbruk_reindrift_siidaomrade_f0None11: None;42: None;46: None;50:2019-10-17;
Reindrift - sommerbeiteGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-02-23 23:59:38.287437+01:00661661geonorge_landbruk_reindrift_sommerbeite_f0None11: None;42: None;46:2019-02-23;50:2019-02-23;
Reindrift - TrekkleiGeonorge/Landbruksdirektoratet02019-02-16 23:59:08.843068+01:0057585758geonorge_landbruk_reindrift_trekklei_l0None11: None;42: None;46:2019-02-16;50:2019-02-16;
Reindrift - vinterbeiteGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:52:59.896625+02:0010371037geonorge_landbruk_reindrift_vinterbeite_f0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Reindrift - vårbeiteGeonorge/Landbruksdirektoratet12019-10-17 20:52:27.618966+02:00676676geonorge_landbruk_reindrift_varbeite_f0None11: None;42: None;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
RenseprinsippMiljødirektoratet12024-01-22 21:11:37.013535+01:0028782878mdir_forurensning_renseprinsipp_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Rødlistearter - CRArtsdatabanken12024-01-25 20:06:54.269846+01:00566979566979artsdatabanken_natur_truet_cr_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Rødlistearter - ENArtsdatabanken12024-01-25 20:11:27.502549+01:00790096790096artsdatabanken_natur_truet_en_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Rødlistearter - NTArtsdatabanken12024-01-25 20:44:37.431656+01:0030526663052666artsdatabanken_natur_truet_nt_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Rødlistearter - VUArtsdatabanken12024-01-25 20:25:42.339495+01:0034406423440642artsdatabanken_natur_truet_vu_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Sensitive artsdataMiljødirektoratet12024-01-22 21:35:43.345735+01:001339513394mdir_natur_sensitive_artsdata_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Sentrumssoner 2017Geonorge/SSB12022-04-21 20:01:37.744502+02:00641641geonorge_befolkning_sentrumssoner_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
SF - Sjøørret andre observasjonerStatsforvalteren12024-01-25 21:21:01.327481+01:00449449sf_agol_sjoorret_andre_observasjoner_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50: None;
SF - Sjøørret bekkeforlopStatsforvalteren12024-01-25 21:21:08.491741+01:00645645sf_agol_sjoorret_bekkeforlop_l0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SF - Sjøørret bekkeutløpStatsforvalteren12024-01-25 21:21:11.870199+01:0022502250sf_agol_sjoorret_bekkeutlop_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SF - Sjøørret vandringshinder annetStatsforvalteren12024-01-25 21:21:26.093640+01:00237237sf_agol_sjoorret_vandringshinder_annet_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SF - Sjøørret vandringshinder menneskeskaptStatsforvalteren12024-01-25 21:21:29.039571+01:00352352sf_agol_sjoorret_vandringshinder_menn_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SF - Sjøørret vandringshinder naturligStatsforvalteren12024-01-25 21:21:32.127374+01:00454454sf_agol_sjoorret_vandringshinder_natur_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SidenedbørfeltNVE02024-01-15 21:40:48.492774+01:0019671967nve_natur_sidenedborfelt_f0None11:2022-04-04;42:2022-04-04;46:2022-04-04;50:2022-04-04;
Sivilforsvarsdistrikter flateGeonorge/DSB12024-01-25 20:04:26.888322+01:002020geonorge_samfunnssikkerhet_sivilforsvardistrikt_f0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Sivilforsvarsdistrikter punktGeonorge/DSB12024-01-25 20:04:29.782004+01:001919geonorge_samfunnssikkerhet_sivilforsvardistrikt_p0None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Skjelsandskonsesjonsområder Geonorge/Hordaland fylkeskommune12020-07-01 20:00:43.304570+02:004141geonorge_kystogfiskeri_skjellsand_f0111:2020-07-01;42: None;46:2020-07-01;50:2020-07-01;
Skredfaresoner - AnalyseområdeGeonorge/NVE12024-01-25 20:04:34.170865+01:0010141014geonorge_samfunnssikkerhet_skredfaresone_analyseomr_f1None11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Skredfaresoner - SkredFaresoneGeonorge/NVE12024-01-25 20:04:43.716539+01:001393213932geonorge_samfunnssikkerhet_skredfaresone_f17111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
SkredhendelserGeonorge/NVE02023-10-07 20:00:45.152218+02:009346793240geonorge_samfunnssikkerhet_skredhendelser_p0111:2022-06-06;42:2022-06-06;46:2022-06-06;50:2022-06-06;
Skyteanlegg DFSGeonorge/DFS12022-04-21 23:16:36.151784+02:00803803geonorge_samfunnssikkerhet_skyteanlegg_dfs_p0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Skytebane linje DFSGeonorge/DFS12022-04-21 23:17:30.080845+02:0016481648geonorge_samfunnssikkerhet_skytebane_dfs_l0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Skytebane punkt DFSGeonorge/DFS12022-04-21 23:17:03.122365+02:007979geonorge_samfunnssikkerhet_skytebane_dfs_p0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Snø- og steinskred - kartbladGeonorge/NVE12022-04-21 20:20:07.773068+02:00727727geonorge_samfunnssikkerhet_snosteinskred_kartblad_f0011:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Snø- og steinskred - PotensieltSkredfareOmrGeonorge/NVE12022-04-21 20:21:20.039139+02:007893078930geonorge_samfunnssikkerhet_snosteinskred_potskredfareomr_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Snøskred - utløpområderGeonorge/NVE12022-04-21 22:07:00.654732+02:00288775288775geonorge_samfunnssikkerhet_snoskred_utlopomr_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Snøskred - utløsningsområdeGeonorge/NVE12022-04-21 22:15:28.958390+02:00705150705150geonorge_samfunnssikkerhet_snoskred_utlosningomr_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Spes øko form arter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:53:00.548574+01:00178178mdir_natur_spesokoform_arter_f_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Spes øko form arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:53:03.814573+01:00784784mdir_natur_spesokoform_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Statistisk rutenett 1kmGeonorge/SSB02019-10-17 20:44:03.185099+02:00533918533918geonorge_basisdata_statistik_rutenett_1000m_f0None11:2019-10-17;42:2019-10-17;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Statistisk rutenett 250mGeonorge/SSB02020-11-17 21:40:27.034080+01:0076186026852702geonorge_basisdata_statistik_rutenett_250m_f0None11:2020-11-17;42:2020-02-04;46:2020-11-17;50:2020-11-17;
Statistisk rutenett 5kmGeonorge/SSB02019-10-17 20:45:36.322876+02:002074720747geonorge_basisdata_statistik_rutenett_5000m_f0None11:2019-10-17;42:2019-10-17;46:2019-10-17;50:2019-10-17;
Statlig sikra friluftsområde v3Miljødirektoratet12024-01-21 21:11:58.247996+01:0022912291mdir_friluftsliv_statlig_sikra_friluftsomrade_f_v30111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Steinsprang - UtløpsområderGeonorge/NVE12023-12-16 20:03:34.953489+01:00433442433408geonorge_samfunnssikkerhet_steinsprang_utlop_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Steinsprang - UtløsningsområderGeonorge/NVE12023-12-16 20:07:29.038287+01:00454915454895geonorge_samfunnssikkerhet_steinsprang_utlosning_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Stormflo - middelhøyvann 2050Geonorge/Kartverket12020-07-09 20:55:39.930318+02:001144011440geonorge_samfunnssikkerhet_middelhoyvann2050_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo - middelhøyvann 2090Geonorge/Kartverket12020-07-09 21:02:54.403229+02:0069256925geonorge_samfunnssikkerhet_middelhoyvann2090_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo - middelhøyvann NåGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:10:03.303818+02:001402714027geonorge_samfunnssikkerhet_middelhoyvannNaa_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2050 Intervall 1000 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:17:26.224234+02:0045604560geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2050_Intervall1000Aar_f0011:2020-07-06;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2050 Intervall 20 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:32:55.171479+02:0051635163geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2050_Intervall20Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2050 Intervall 200 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:25:13.776022+02:0046414641geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2050_Intervall200Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2090 Intervall 1000 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:40:45.596449+02:0041734173geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2090_Intervall1000Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2090 Intervall 20 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:56:44.485435+02:0045674567geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2090_Intervall20Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo 2090 Intervall 200 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 21:48:47.358079+02:0044404440geonorge_samfunnssikkerhet_Stormflo2090_Intervall200Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo Nå Intervall 1000 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 22:04:48.287174+02:0048664866geonorge_samfunnssikkerhet_StormfloNaa_Intervall1000Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo Nå Intervall 20 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 22:21:15.724787+02:0054785478geonorge_samfunnssikkerhet_StormfloNaa_Intervall20Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Stormflo Nå Intervall 200 ÅrGeonorge/Kartverket12020-07-09 22:13:01.532447+02:0049764976geonorge_samfunnssikkerhet_StormfloNaa_Intervall200Aar_f0011:2020-07-09;42:2020-07-09;46:2020-07-09;50:2020-07-09;
Støykartlegging veg etter T-1442Geonorge/Vegvesen12022-04-21 23:11:25.472813+02:005218052180geonorge_forurensning_stoy_veg_f0111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Støysoner Avinors lufthavnerGeonorge/Avinor12023-02-09 20:07:13.700318+01:00125125geonorge_forurensning_lufthavnstoy_f0111:2022-04-23;42:2022-04-23;46:2022-04-23;50:2022-04-23;
Støysoner for Bane NORs jernbanenettGeonorge/Bane NOR12022-04-21 23:27:16.363671+02:0073067306geonorge_forurensning_stoysoner_jernbane_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Støysoner for Forsvarets flyplasserGeonorge/Forsvarsbygg12022-04-21 23:13:32.761343+02:0077geonorge_forurensning_stoeysoner_forsvarets_flyplasser_f0None11: None;42: None;46: None;50:2022-04-21;
Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt - SkytefeltGeonorge/Forsvarsbygg12021-12-01 20:11:00.920619+01:008385geonorge_forurensning_skytefelt_f0011:2021-12-01;42:2021-12-01;46:2021-12-01;50:2021-12-01;
Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt - SkytebanerGeonorge/Forsvarsbygg12023-08-22 20:09:00.564818+02:00336333geonorge_forurensning_stoyskytebane_f1111:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Svartelistearter - HIArtsdatabanken12024-01-25 20:55:33.886964+01:00156279156279artsdatabanken_natur_fremmede_hi_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Svartelistearter - LOArtsdatabanken12024-01-25 20:57:20.947847+01:007107671076artsdatabanken_natur_fremmede_lo_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Svartelistearter - NKArtsdatabanken12024-01-25 20:57:38.484813+01:0031483148artsdatabanken_natur_fremmede_nk_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Svartelistearter - PHArtsdatabanken12024-01-25 20:56:43.404314+01:007533775337artsdatabanken_natur_fremmede_ph_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Svartelistearter - SEArtsdatabanken12024-01-25 20:53:24.252368+01:00375909375909artsdatabanken_natur_fremmede_se_p0111:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22;
Tare - høstefeltGeonorge/Fiskeridirektoratet12024-01-13 20:05:00.662900+01:00491491geonorge_kystogfiskeri_tarehostefelt_f0111:2022-06-12;42:2022-06-12;46:2022-06-12;50:2022-06-12;
TeiggrensepunktMiljødirektoratet12024-01-22 21:13:10.038172+01:003220732207mdir_natur_teiggrensepunkt_p0None11: None;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Tettsteder (2016)Geonorge/SSB12022-04-21 20:35:10.080816+02:0046094609geonorge_befolkning_tettsteder_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tettsteder (2017)Geonorge/SSB12022-04-21 23:18:40.498724+02:0046924692geonorge_befolkning_tettsteder_2017_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tettsteder (2018)Geonorge/SSB12022-04-21 23:20:07.189210+02:0047404740geonorge_befolkning_tettsteder_2018_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tettsteder (2019)Geonorge/SSB12022-04-21 23:21:35.835181+02:0047534753geonorge_befolkning_tettsteder_2019_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tettsteder (2020)Geonorge/SSB12022-04-21 23:29:03.904581+02:0048114811geonorge_befolkning_tettsteder_2020_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tettsteder (2021)Geonorge/SSB12022-09-21 21:59:52.842146+02:0047594759geonorge_befolkning_tettsteder_2021_f0None11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21;
Tilgjengelighet - friluft - baderampeGeonorge/Kartverket12022-05-19 21:36:43.027323+02:00147147geonorge_befolkning_tilgjengelightet_friluft_baderampe_p0None11:2022-05-19;42:2022-05-19;46:2022-05-19;50:2022-05-19;
Tilgjengelighet - friluft - fiskeplassGeonorge/Kartverket12022-05-19 21:37:10.607663+02:00517517geonorge_befolkning_tilgjengelightet_friluft_fiskeplass_p0None11:2022-05-19;42:2022-05-19;46:2022-05-19;50:2022-05-19;
TrafikkmengdeGeonorge/Statens vegvesen02022-02-02 20:10:58.152659+01:002910329090geonorge_samferdsel_trafikkmengde_l0111:2022-02-02;42:2022-02-02;46:2022-02-02;50:2022-02-02;
TrafikkulykkerGeonorge/Statens vegvesen02020-03-01 20:08:18.086295+01:001899718997geonorge_samferdsel_trafikkulykker_p0111:2020-03-01;42:2020-03-01;46:2020-03-01;50:2020-03-01;
Transformatorstasjon - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:12.655148+01:001919nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_transformatorstasjon_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Trua arter område v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:53:20.893337+01:003598035955mdir_natur_trua_arter_f_v245None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Trua arter punkt v2Miljødirektoratet12024-01-22 21:54:49.732603+01:00545112544692mdir_natur_trua_arter_p_v20None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Tur- og friluftsruter - annen ruteGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:05:18.251218+01:0021522152geonorge_friluftsliv_turfriluft_annenrute_l0None11: None;42:2022-06-20;46:2022-06-20;50:2022-06-20;
Tur- og friluftsruter - sykkelruteGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:05:41.677627+01:0093389338geonorge_friluftsliv_turfriluft_sykkelrute_l0None11:2022-06-20;42:2022-06-20;46:2022-06-20;50:2022-06-20;
Tur- og friluftsruter fotruteGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:07:08.912287+01:00122626122625geonorge_friluftsliv_turfriluft_fotruter_l1None11:2022-06-20;42:2022-06-20;46:2022-06-20;50:2022-06-20;
Tur- og friluftsruter rute info punktGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:06:04.062363+01:0086588657geonorge_friluftsliv_turfriluft_ruteinfo_p0None11:2022-06-20;42:2022-06-20;46:2022-06-20;50:2022-06-20;
Tur- og friluftsruter skiløypeGeonorge/Kartverket12024-01-24 20:08:03.114745+01:0092229220geonorge_friluftsliv_turfriluft_skiloype_l0None11:2022-06-20;42:2022-06-20;46:2022-06-20;50:2022-06-20;
Utbygd vannkraft - DamNVE12024-01-22 21:35:48.394901+01:0047904789nve_energi_vannkraft_utbygd_dam_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - Dam N250NVE12024-01-22 21:35:52.777946+01:0047084708nve_energi_vannkraft_utbygd_dam_n250_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - delfeltNVE12024-01-22 21:36:34.037239+01:0030203020nve_energi_vannkraft_utbygd_delfelt_f2None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - inntakspunktNVE12024-01-22 21:36:26.520112+01:0032873284nve_energi_vannkraft_utbygd_inntakspunkt_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - magasinNVE12024-01-22 21:36:17.530735+01:0024932491nve_energi_vannkraft_utbygd_magasin_f1None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - UtløpspunktNVE12024-01-22 21:36:07.576638+01:0013111308nve_energi_vannkraft_utbygd_utlopspunkt_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - vannkraftverkNVE12024-01-22 21:36:04.187109+01:0018331833nve_energi_vannkraft_vannkraftverk_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utbygd vannkraft - vannveiNVE12024-01-22 21:36:00.189458+01:0042234220nve_energi_vannkraft_vannvei_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utvalgte kulturlandskapMiljødirektoratet12024-01-21 21:11:06.675046+01:0000mdir_landskap_utvalgte_kulturlandskap_f0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Utvalgte Naturtype flate v3Miljødirektoratet12024-01-21 21:11:30.091655+01:004818047518mdir_natur_utvalgte_naturtype_f_v30111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vannforekomst - ElvevannNVE12024-01-22 21:22:31.053967+01:0015127681512768nve_natur_vannforekomst_elvevann_l0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vannforekomst - GrunnvannNVE12024-01-22 21:25:58.014245+01:0014011401nve_natur_vannforekomst_grunnvann_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vannforekomst - InnsjøNVE12024-01-22 21:26:18.390190+01:0068036803nve_natur_vannforekomst_innsjoe_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vannforekomst - kystvannNVE12024-01-22 21:26:41.783571+01:0022832283nve_natur_vannforekomst_kystvann_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vassdragsanlegg - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:20.988498+01:00393393nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_vassdragsanlegg_l0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vassdragsanlegg punkt - NVEs utvalgte kulturminnerNVE12024-01-21 21:14:15.296880+01:006262nve_kulturminner_utvalgte_kulturminner_vassdragsanlegg_p0111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
VassdragsområdeNVE12024-01-22 21:41:11.294491+01:00306306nve_natur_vassdragsomraade_f7None11:2022-06-18;42:2022-06-18;46:2022-06-18;50:2022-06-18;
Verdifulle kulturlandskap v2Miljødirektoratet12024-01-21 21:12:05.060468+01:00679679mdir_landskap_verdifulle_kulturlandskap_f_v20111:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Verneplan for vassdragGeonorge/NVE12024-01-02 20:00:05.958847+01:00394394geonorge_natur_verneplan_vassdrag_f1111:2022-06-02;42:2022-06-02;46:2022-06-02;50:2022-06-02;
Videregående skolerGeonorge/Kartverket02023-12-26 20:05:02.060929+01:00535535geonorge_befolkning_videregaende_skoler_p0111:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21;
Villrein - barmaksbeiteMiljødirektoratet02023-10-29 21:29:46.296509+01:00147147mdir_natur_villrein_barmarksbeite_f10None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Villrein - beiteområdeMiljødirektoratet02023-09-17 21:27:39.286361+02:0055mdir_natur_villrein_beiteomrade_f0None11: None;42: None;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Villrein - helårsbeiteMiljødirektoratet02023-10-29 21:30:10.968522+01:0099mdir_natur_villrein_helarsbeite_f0None11: None;42: None;46:2022-06-19;50: None;
Villrein - HøstbeiteMiljødirektoratet02023-09-17 21:28:26.453953+02:0011mdir_natur_villrein_hostbeite_f0None11: None;42: None;46:2022-06-19;50: None;
Villrein - SommerbeiteMiljødirektoratet02023-09-17 21:29:14.610075+02:0066mdir_natur_villrein_sommerbeite_f0None11: None;42: None;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Villrein - trekkområdeMiljødirektoratet02023-10-29 21:31:11.895821+01:00908908mdir_natur_villrein_trekkomrade_f3None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Villrein - vinterbeiteMiljødirektoratet02023-10-29 21:31:37.020897+01:00121121mdir_natur_villrein_vinterbeite_f5None11:2021-03-21;42:2021-03-21;46:2021-03-21;50:2021-03-21;
Villrein kalvingsomradeMiljødirektoratet02023-10-29 21:32:01.513311+01:00114114mdir_natur_villrein_kalvingsomrade_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - avslåttNVE12024-01-21 21:12:08.374284+01:0000nve_energi_vindkraft_avslatt_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - konsesjon gittNVE12024-01-21 21:12:11.372944+01:0000nve_energi_vindkraft_konsesjon_gitt_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - Konsesjon gitt ikke bygdNVE12024-01-21 21:23:19.192623+01:001616nve_energi_vindkraft_konsesjon_gitt_ikke_utbygd_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - konsesjonsbehandlingNVE12024-01-21 21:12:14.557299+01:0000nve_energi_vindkraft_konsesjonsbehandling_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - planlegging avsluttetNVE12024-01-21 21:12:17.558035+01:0000nve_energi_vindkraft_planlegging_avsluttet_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - under behandlingNVE12024-01-21 21:12:20.643817+01:0000nve_energi_vindkraft_under_behandling_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - under byggingNVE12024-01-21 21:12:23.548817+01:0022nve_energi_vindkraft_under_bygging_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46: None;50: None;
Vindkraft - utbygdNVE12024-01-21 21:12:26.468780+01:0000nve_energi_vindkraft_utbygd_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraft - vindturbinNVE12024-01-21 21:12:30.517633+01:0014611461nve_energi_vindkraft_vindturbin_p0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
VindkraftområdeNVE12024-01-21 21:12:33.921015+01:008282nve_energi_vindkraftomrade_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;
Vindkraftområde konsesjonsbehandlingNVE12024-01-21 21:12:52.737820+01:00243243nve_energi_vindkraftomrade_konsesjonsbehandling_f0None11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19;